Ta hand om din jord för en mer hållbar odling

Välkommen till min guide om att vårda din odlingsjord genom hållbar odling, sett genom mina ögon. Jag kommer berätta om hur jag tar hand om min jord och hur du kan göra utifrån dina förutsättningar. För det som funkar för mig på min odling behöver inte nödvändigtvis fungera för dig där du odlar.

Vad är Hållbar odling?

Hållbar odling handlar om mer än att undvika användningen av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det handlar om att bygga och upprätthålla ett ekosystem inom din trädgård där växter, mark, och organismer arbetar i harmoni. Det innebär att betrakta odlingen som en del av en större naturlig cykel, där varje åtgärd har en inverkan på hela systemet.

Odlingen är inte bara en plats att odla blommor, den är även till för inspiration. Hållbar odling ger enligt mig inte bara bättre resultat i form av hälsosammare och mer robusta växter, utan det skapar också en odling som är en källa till glädje utan att kompromissa med naturen.

Att se en mängd olika fåglar i odlingen får mig att känna att jag är på rätt väg. Inte bara för att fåglarna äter många skadeinsekter utan för att dom är trevliga att titta på när jag stannar upp i arbetet.

Att vara medveten om miljön är att investera i en framtid där trädgården är inte bara en plats, utan en levande organism.

Lär Känna din Jord

För varje odlare är förståelsen av olika jordarter avgörande för att skapa en hälsosam och produktiv odling. Jordens sammansättning varierar avsevärt, och olika jordtyper har olika egenskaper som påverkar växternas tillväxt och trivsel. I vissa odlingar kan det vara skillnad på jorden en meter bort från där du just har grävt. Här är lite generell beskrivning av dom tre största typerna av odlingsjord. Att veta vad du har för jord är grunden i hållbar odling, eller i all odling för den delen.

Förbättra din jord med täckodling
Det här är min jord från början. Tung lerjord.

Lerjord:

Egenskaper:

 • Partikelstorlek: Små partiklar.
 • Vattenretention: Hög. Lerjord behåller vatten väl.
 • Dränering: Måttlig till dålig. Kan bli kompakt vid övervattning.

Lerjord är näringsrik och har god kapacitet att hålla vatten och näringsämnen. Dock kan den lätt bli kompakt om man arbetar på den när det är blött. Vid kraftiga och ihärdiga regn så blir det även lätt stående vatten. Lerjorden tar längre tid på sig att bli varm på våren innan den kan bearbetas eller så frön i. Förbättra lerjord genom att tillsätta organiskt material som kompost för att öka dräneringen och luftcirkulationen.

Sandjord:

Egenskaper:

 • Partikelstorlek: Stora partiklar.
 • Vattenretention: Låg. Sandjord dränerar snabbt.
 • Dränering: Utmärkt.

Sandjord är lätt, och dess goda dräneringsförmåga förhindrar att det blir stående vatten. Dock har det mindre förmåga att hålla på näringsämnen. Det betyder att odlare med sandjord behöver ha mer koll på hur de gödslar. Det får inte bli för mycket gödsel och helst inte för lite heller. Förbättra sandjord genom att tillsätta organiskt material som kompost för att öka dess förmåga att hålla på vatten och näringsämnen.

Siltjord:

Egenskaper:

 • Partikelstorlek: Måttliga partiklar.
 • Vattenretention: Måttlig. Bättre än sand men sämre än lera.
 • Dränering: Bra.

Siltjord går att beskriva som en mellanform av lerjord och sandjord. Den har bättre vattenretention än sandjord och bättre dränering än lerjord. Siltjord är ofta rik på näringsämnen och behöver sällan lika mycket förbättring som de andra jordarterna.

Siltjordar är de jordar där det lätt bildas en skorpa ovanpå jorden efter vattning eller regn. Täckodling är att föredra så att det inte bildas en skorpa på ytan.

Användningen av kompost för att förbättra jordstrukturen

Kompost är som guld för din odlingsjord. Mixen av organiskt material förbättrar jordstrukturen, ökar den vattenhållande förmågan och främjar mikrobiell aktivitet. Se inte komposten som en näringskälla utan mer som jordförbättring. 

En smart strategi är att applicera kompost på våren eller hösten, det är ändå ofta då man fixar med bäddar inför plantering m.m. När jag jobbar med hållbar odling så är täckodling en del av metoderna jag använder.

Täckodling för hållbar odling
Hästgödsel som är lagt ovanpå bäddarna

Sprid ett lager av kompost över jorden, jag lägger ut ca 3 – 5 cm. Sen använder jag en ytjordfräs för att lätt arbeta ner det och bryta upp eventuella klumpar. Det ger lite extra näring åt dina nyplanterade / nysådda växter och hindrar en del ogräs från att gro.
En ytjordfräs är en fräs som bara går ner cirka 3 cm djupt.

Naturliga Gödselmedel

Naturliga gödselmedel är viktiga för en levande jord. Utöver näringsämnen så finns det ofta även mikroorganismer och mikronäringsämnen som inte finns i kemiska gödselmedel. Det är också mycket svårare att använda för mycket av naturliga gödselmedel jämfört med kemiska där man helst ska följa anvisningarna på förpackningen.

Mina tips på bästa naturliga gödselmedel:

 • Kompost:
  • Näringsämnen: Kompost är en källa till många olika näringsämnen. Det är svårt att säga exakt vad det innehåller då varje kompost är gjord av olika material. Men det finns de viktigaste ämnena i kompost. Sen är kompost främst för att skapa en bättre struktur i jorden.
  • Användning: Använd kompost som ett jordförbättringsmedel. Det går att göra på två olika sätt. Antingen så blandar man det med sin befintliga jord eller så lägger man det ovanpå som med täckodling. Jag föredrar det sista då det är mindre jobb och mer naturligt tillväga sätt.
 • Benmjöl:
  • Näringsämnen: Benmjöl är rikt på fosfor och kalcium, vilket stöder rotutveckling och blomning.
  • Användning: Strö benmjöl vid plantering eller blanda det i jorden under säsongen för att ge extra stöd till växternas näringsbehov.
 • Blodmjöl:
  • Näringsämnen: Blodmjöl är en utmärkt källa till kväve.
   Användning: Använd blodmjöl som en boost under tillväxt perioder då växterna använder mycket kväve. Blodmjöl kan locka till sig vilda djur, kan vara bra att tänka på ifall man inte vill ha objudna gäster.
 • Algextrakt:
  • Näringsämnen: Alger är rika på spårämnen och aminosyror
  • Användning: Applicera algextrakt som ett flytande gödselmedel genom att spruta det direkt på bladen. Det främjar snabbare tillväxt och ökar motståndet mot sjukdomar. Tänk på att inte spraya blad när det är stark sol eller stark vind utomhus. Det går också att vattna ut som vanligt flytande gödsel.
 • Hönsgödsel:
  • Näringsämnen: Hönsgödsel är rik på kväve, fosfor och kalium samt mikronäringsämnen.
  • Användning: Använd hönsgödsel som en kompletterande gödsel. Om du märker att någon växt visar symptom på kvävebrist kan det vara bra med hönsgödsel. Om du löser upp det med vatten så tas det snabbare upp av växterna. Se till att det är ordentligt nedbrutet för att undvika övergödning.
  • Hönsgödsel i pelletsform på påse har vanligtvis 5% kväve, vilket inte är så högt. Det brukar oftas sägas att hönsgödsel är starkt men läs på påsen innan du köper och jämför så ser du att det inte är så starkt jämfört med mycket annat i handeln.

 Marktäckning och Dess Fördelar

Marktäckning innebär att täcka marken runt dina växter med ett lager av material som halm, bark, löv, eller kompost. Detta skapar en barriär som hjälper till att bevara fuktigheten, minska avdunstning och isolerar jorden så det blir en mer jämn jordtemperatur under dygnet. Inom hållbar odling så är täckodling, eller no dig som det kallas på engelska en vanlig metod att använda sig av.

Fördelar med marktäckning:

 • Bevarar fuktighet:
  • Marktäckning minimerar avdunstning genom att skapa en skyddande yta över jorden. Detta är särskilt viktigt under torra perioder eller i områden med begränsad vattentillgång.
 • Förhindrar ogräs:
  • Ett tjockt lager av marktäckning hindrar solljus från att nå ogräsfrön och hindrar därmed deras tillväxt. Det krävs ett lager på minst 5 cm för att det ska ha någon effekt. 
 • Förbättrar jordstruktur:
  • Organiskt material som används som marktäckning bryts ned över tiden och berikar jorden med näringsämnen. Detta förbättrar jordstrukturen och främjar mikrobiell aktivitet.
 • Reglerar jordtemperaturen:
  • Marktäckning fungerar som en isolator som håller jordtemperaturen jämnare. Det skyddar växternas rötter från extrema temperaturväxlingar, särskilt under kalla nätter eller heta dagar.
 • Förhindrar erosion:
  • Genom att skapa en barriär mot regn och vind minskar risken för erosion. Detta är särskilt viktigt i områden med lutning eller lös/lätt jord.

Hur du använder marktäckning

Applicera ett tjockt lager av material runt basen av dina växter, undvik att täcka själva växten. Lägg helst inget material 5 cm från växten. Om du lägger tätt inpå växten kan det göra att växten ruttnar vid basen eller att den får syrebrist och mår sämre än om du inte lagt på något.

Du kan använda olika material beroende på tillgänglighet och estetiska preferenser. Halm, bark, och löv är vanliga val, medan kompost även kan användas för att kombinera fuktighetsbevarande fördelar med näringstillförsel.

En viktig del att ha i åtanke är att ettåriga växter, annueller, mår bättre av en jord med mycket bakterier. Bakterier trivs där det är material som enkelt och snabbt bryts ner. Så material som halm, löv, gräsklipp m.m är att föredra som täckmaterial.

Om du odlar perenner eller buskar och träd så är det bättre att täcka med material som tar längre tid på sig att brytas ner. Det är för att växterna i dom kategorierna mår bättre av en jord där det är mest svampar och mindre mängd bakterier. Här är material som bark och träflis bättre.

Markduk för täckodling
Markduk används som täckmaterial. Inte lika bra som organiskt material men smidigare om mycket ogräs behöver hindras.

Mångfald i odlingen

Det finns många anledningar till att öka mångfalden i din odling. Genom att odla olika typer av växter skapar du en miljö som lockar och stöder olika insekter, fåglar och andra smådjur. Mångfalden fungerar som en naturlig form av skadedjurskontroll. Genom att undvika monokulturer (när man bara odlar en sorts växt) minskar risken för att skadedjur och sjukdomar sprids snabbt från en växt till en annan.

Olika växter har olika krav på näringsämnen och påverkar marken på olika sätt. Mångfald bidrar till att förbättra jordhälsan genom att undvika utarmning av specifika näringsämnen vilket kan hända om du odlar samma sak varje år. Att odla flera olika växter gör att du får flera olika rotsystem i jorden. Några som sprider sig vid ytan och några som letar sig djupt ner i jorden. Låt gärna rötter vara kvar i jorden efter skörd. Det gör att det bildas luft och vatten gångar efter att rötterna har brutits ner.

Mångfald av blommor och miljöer lockar olika pollinatörer så som bin och fjärilar. Fler pollinatörer gör att blommande växter ger större och säkrare skörd. Vi är beroende av att blommor till frukter och bär pollineras så att vi kan få mat.

Hur du främjar mångfald

Undvik att odla endast en typ av växt. Välj olika växtarter som blommar vid olika tidpunkter för att locka olika pollinatörer under så lång tid som möjligt. Odla även växter som har olika växtsätt för att skapa olika miljöer för insekter och andra nyttodjur. Buskar och träd tillför höjd och skugga i odlingen. Vedartade växter skapar en variation i livsmiljöer och boplatser för många fåglar. På träden så lever det dessutom många larver som är mat åt fåglarna. 

Sammanfattning

Hållbar odling och förståelsen av olika jordarter är grundläggande för en rik odling. Att betrakta odlingen som en del av en större naturlig cykel, där varje åtgärd påverkar hela ekosystemet, ger inte bara bättre resultat i form av hälsosammare och mer robusta växter.

Att förstå vikten av olika jordarter är avgörande. Lerjord, sandjord och siltjord kräver olika arbetssätt. Genom att använda kompost kan jordstrukturen förbättras över tid.
För att ge lite mer näring rekommenderar jag gödning från naturliga källor, exempel på det är blodmjöl, benmjöl, hönsgödsel och algextrakt.

Att använda sig av marktäckning bevarar fukt, motverkar ogräs, förbättrar jordstrukturen över tid och ger en jämnare temperatur i marken.

Slutligen, betoningen på mångfald i odlingen blir en nyckelkomponent för att skapa en dynamisk och hållbar odling. Genom att välja olika växtarter, främja olika miljöer och locka olika pollinatörer skapas en balanserad ekosystem där växter och djur trivs och gynnar varandra.

FAQ

 • Hur tar jag reda på vilken jord jag har?
  • Bästa sättet för att ta reda på vilken sorts jord du har är att ta ett jordprov. Det går att beställa på nätet av bl.a. Eurofins.
  • Ett enkelt hemma test är att fylla en burk med jord. Gräv ner ca 20 cm. Fyll upp halva burken med jord. Fyll upp resten med vatten. Lägg till en droppe diskmedel. Skaka burken väl i ca 1 minut. Låt stå i ett dygn eller mer tills allt i burken har sjunkit ner. Mät av dom olika lagren för att se % av hur mycket av varje fraktion som du har i din jord.
 • Vad är täckodling och hur börjar jag?
  • Täckodling innebär att täcka marken runt växter med organiskt material som halm eller kompost.
  • Det hjälper till att bevara fuktighet, förhindra ogräs, förbättra jordstrukturen och reglera jordtemperaturen.
  • Ett enkelt sätt att börja är att lägga påsjord ovanpå jorden istället för att blanda ner den.
 • Hur kan jag främja mångfald i min odling?
  • Mångfald kan främjas genom att odla olika växtarter
  • skapa olika miljöer för insekter och andra smådjur samt undvika monokulturer. Det bidrar till naturlig skadedjurskontroll och förbättrad jordhälsa på sikt.
  • Tänk också på att välja växter i olika storlekar, allt från större träd till mindre örter. (Du kan även “Låna” träd från kringliggande miljöer, dvs du behöver inte plantera egna träd om det finns utanför tomten.)

Relaterade inlägg

Marcus Ekström

Florist & Trädgårdsmästare

Hej!

Det är jag som skriver den här bloggen.
Jag hoppas kunna bidra med något värde till dig genom att skriva om blomster relaterade inlägg. Lämna gärna en kommentar i så fall. Då ser jag vilka inlägg som uppskattas och kan fokusera mer på det. 

Kategorier

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *